Zásypová hmota z kuliček EPS - STYROBALL PLUS - tepelná izolace z expandovaného polystyrénu s ochranou proti škůdcům

Zásypová hmota z kuliček EPS
S T Y R O B A L L   P L U S

Tepelná izolace z expandovaného polystyrénu s příměsí mikrovlákna

Zásypový kuličkový polystyren s ochranou proti hlodavcům

STYROBALL PLUS je tepelná izolace z pěnového, stabilizovaného expandovaného polystyrénu,
tedy ve tvaru jednotlivých kuliček (do velikosti cca 6 mm)
obohacená o mikrovlákno, které obsahuje složky působící proti škůdcům, hmyzu, hlodavcům …..

Používá se jako tepelná i zvuková izolace veškerých obytných objektů a průmyslových staveb.

STYROBALL Plus je kromě běžného použití, vhodný zejména do konstrukcí složitých tvarů, stropních a střešních konstrukcí domů, na izolování svislých stěn.
Do všech těchto prostor dokonale „zateče“, čímž dokonale vyplní izolovaný prostor. Tím zabrání jakýmkoliv tepelným ztrátám.

Ceník tepelných izolací

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technické vlastnosti:

 • STYROBALL Plus má výborné TEPELNÉ a AKUSTICKÉ izolační vlastnosti polystyrenu
 • STYROBALL Plus slouží jako zásypová nebo foukaná izolace
 • STYROBALLem Plus lze úplně snadno volně zasypat veškeré dutiny (v rovných plochách, šikminách, svislých dutinách...) nebo se vyplnění dutin provádí strojem na foukání izolace zn. TAJFUN
 • STYROBALL Plus „nemá rozměr“ - nemusí se nijak tvarově přizpůsobovat – měřit, řezat apod. = nezůstávají neupotřebitelné zbytky
 • STYROBALL Plus je vzhledem k přidaným složkám (proti škůdcům) oproti standardnímu STYROBALLu náchylný na vlhkost – do objektů se zvýšenou vlhkostí se tedy více hodí standardní STYROBALL
 • STYROBALL Plus nevyžaduje parozábranu
 • STYROBALL Plus při správném umístění nesesedá. Proto nemusíme mít obavu ze sesednutí materiálu v šikminách a ve svislých stěnách
 • STYROBALL Plus má velmi dobré akustické vlastnosti
 • životnost STYROBALLu Plus včetně jeho doplňujících složek lze prokazatelně počítat na desetiletí. Je samozhášivý, prostorově stabilizovaný  
 • Při montáži „nekouše“, je velice příjemný na dotyk, není potřeba používat ochranných pomůcek.
 • STYROBALL Plus je zdravotně nezávadný. Neobsahuje formaldehyd.
 • STYROBALL Plus je synonymum pro nejsnazší a finančně nejméně náročnou pokládku tepelně izolačního materiálu pro Váš dům! To vše při lepších tepelně izolačních vlastnostech, než mohou nabídnout skelné a minerální vaty.

Tepelná izolaceSTYROBALL Plus je balena do PE pytlů o objemu 0,25 m3.                  

Tepelný odpor je závislý na vrstvě použité izolace. 10 cm R =2,7. 

Parametry tepelné stavební izolace STYROBALL PLUS

Objemová hmotnost ……..….... 27 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti …... Ln = 0,037 W/mK-1
Třída reakce na oheň .................. E
Navlhavost max .......................... 10% hmotnosti
Mezní teplota použití ................... 80ºC
Faktor difúzního odporu ............... 1,2 – 1,5
STYROBALL PLUS ...................... nepůsobí korozívně.

Ceník tepelných izolací

 
Poptávka

^